Home

The Banyan Trust is een verhaal over een groep gelukkige kinderen. Kinderen en jongeren met een handicap, met diepe armoede als achtergrond in India en Bangladesh. In de steek gelaten, verwenst, verwaarloosd, verloren. Kinderen die nergens aan mee konden doen, maar die echter nu middenin het leven staan, thuis en in hun gemeenschap.

Stichting The Banyan Trust is in 1998 in het leven geroepen met als doel om toegepaste hulp te bieden aan kinderen en jongeren met beperkingen. Speciaal onderwijs, integratie, inclusief onderwijs, gezondheidszorg en familiebegeleiding zijn de voornaamste focus van Stichting The Banyan Trust in hechte samenwerking met gelijkgestemde partnerorganisaties.

Onderwijs aan kinderen en jongeren met een handicap vereist toewijding, creativiteit en vooral visie. Het is met name de combinatie van handicap met armoede waarop The Banyan Trust zich altijd heeft gericht, een enorme uitdaging. Het is uw hulp die het mogelijk maakt om aan deze uitermate kwetsbare groep kinderen een menswaardig bestaan te bieden.

DOCUMENTAIRE: The Banyan Trust#Dhaka#Sanjeevani
In deze korte film uit 2010 belicht Nederlandse filmmaker Adrian Bol het Sanjeevani Project in Dhaka, Bangladesh. De meest recente film van Adrian Bol is “Legacy of Lies” (2020), te zien in de bioscopen en op Netflix.