Wie zijn wij

Sinds de oprichting in 1998 is Stichting The Banyan Trust altijd met opzet een kleine organisatie gebleven, zonder eigen kantoor, zonder betaald personeel. Elke cent is altijd direct ten goede gekomen aan de projecten in India en Bangladesh. De meeste initiatieven zijn door onszelf verwezenlijkt, in vruchtbare samenwerking met lokale professionals. Bij de opstart altijd met strakke begeleiding en toezicht was het uitgangspunt van Stichting The Banyan Trust om met de juiste lokale partners zo compleet mogelijk tegemoet te komen aan de gecompliceerde behoeften van het gehandicapte kind.

In eigen land koos Stichting The Banyan Trust voor een minimum aan kosten en bureaucratie. De kosten in Nederland werden voor rekening genomen door het bedrijf Van der Bijl & Partners; de administratie verdeelden we onder de bestuursleden en de vrijwilligers en al die jaren mochten we rekenen op de hulp van onze trouwe donateurs. ‘Een kleine stichting met een zo groot mogelijke impact’, is altijd de insteek geweest en om daar te zijn waar anderen niet zijn.
De projecten die we zelf hebben opgebouwd zijn altijd opzettelijk kleinschalig gebleven
met het oog op de kinderen zelf; ze hebben immers erg veel aandacht en gespecialiseerde begeleiding nodig. Van elk kind kenden we de naam, achtergrond, huis en haard.

Stichting The Banyan Trust bestaat uit een internationale groep mensen, die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een groep hechte vrienden. In Nederland zijn we een stichting, in Engeland een “registered charity”, in beide landen met besturen die, als het nodig is, rap beslissingen kunnen nemen. In India en Bangladesh hebben we met verscheidene organisaties samengewerkt – dat ging met de een wat soepeler dan met de ander – waarbij het belang van het kind altijd pal voorop stond en gezamenlijk zijn duurzame projecten van de grond getild. OFFER, the Dhaka School of Hope, the Bright Stars, DRRA, Stichting Niketan en de Bangladesh Protibondhi Foundation (BPF) waren de voornaamste partijen. De laatste drie zijn nog altijd partners en dan met name Stichting Niketan van Antoinette Termoshuizen die het Dhaka project heeft geadopteerd en prachtig verder uitgebouwd, met onlangs zelfs een onderscheiding voor het Amar Joti/Sanjeevani Project.

Als we vooruitspoelen naar 2021 zijn de principes, werkwijze en speerpunten van Stichting The Banyan Trust nog altijd dezelfde: minimale kosten, kleinschalig, snelle actie, elke cent ten goede van het kind; kortom, een kort lijntje van donateur tot kind.

De corona-crisis bleek in 2020 een flinke uitdaging, waarbij dringend nieuwe gedachten moesten worden geformuleerd. Er moest meer in lijn van een holistische aanpak worden gedacht, waarbij de welzijnssfeer van het kind wordt verlegd naar het hele gezin. Antoinette Termoshuizen van Stichting Niketan kwam met het voorstel voor een noodfonds voor voedsel en andere essentiële voorzieningen voor de hele familie, die met de Bangladesh lockdown plotseling alles kwijt was. Een stabiel thuis is immers voor het kind van vitaal belang.

Bij Stichting The Banyan Trust draait het om het individu en niet het goede doel als bedrijf en verdienmodel. Kinderen met beperkingen, hun families en armoede zijn onze focus. We bieden hulp waar we kunnen.

Stichting The Banyan Trust is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (Nr. 33306627) en is ABNI goedgekeurd.

DOCUMENTAIRE: The Banyan Trust#Calcutta#Apanjan
Nederlandse filmmaker Adrian Bol brengt in deze korte film het eerste project van Stichting The Banyan Trust in samenwerking met OFFER in de stad Calcutta voor het voetlicht.

Adrian Bol is regisseur van onder meer de film “Legacy of Lies” (2020).