Wat u kunt doen

  • Donateur worden.
  • Legaat.
  • Schenking.
  • Fondsenwervingsactie.
  • Donateur met uw bedrijf.

Stichting The Banyan Trust drijft al jaren op de kurk van vaste donateurs. Daarnaast ontvangen wij fondsen van instellingen zoals de Wilde Ganzen, Net4Kids, Cordaid.

Maar vooral de inkomsten waarop wij elk jaar weer kunnen rekenen, maken het verschil om concrete plannen te maken en ervoor te zorgen dat toegepaste hulp geboden kan worden aan de kinderen die het zo hard nodig hebben.

Onze donateurs worden op de hoogte gehouden door onze nieuwsbrief en incidenteel, zoals in 2020 in verband met de uitbraak van het corona-virus binnen de projecten, ontvangen zij een email met het laatste nieuws.

STICHTING THE BANYAN TRUST
Rekeningnummer: ABN/AMRO 52 70 17 353
IBAN: NL98ABNA0527017353
Adres: Treubweg 13, 1112 BA Diemen

ANBI - Charity Financial Statement
Download completed form (pdf)

Support us on www.independer.nl:
Share your opinion and rate our organisation.

Doneer
Support the Bayan Trust and
become a friend of
the Banyan Trust