Wat doen wij

HET APANJAN PROJECT, INDIA
Stichting The Banyan Trust is opgericht in 1998 in Nederland en Engeland met als doel om structurele hulp te bieden aan kinderen met beperkingen. In nauwe samenwerking met lokale partnerorganisatie OFFER werd in Calcutta als eerste het Apanjan Project opgericht. Het project verhuisde al snel naar het West-Bengaalse platteland, waar het kon uitgroeien tot een bruisende leefgemeenschap van twee tehuizen met 60 bewoners, een dagcentrum met 100 leerlingen en een kinderkliniek. In 2002 heeft Stichting The Banyan Trust tevens de eerste stappen gefinancierd voor de bouw van OFFER’s Anandaghar Project voor straatkinderen met HIV; een groep kinderen die in die tijd hard hulp nodig had en nergens terecht kon. De twee projecten zijn elkaars goede buren in het dorpje Govindapur en er vindt veel vriendschappelijke uitwisseling plaats. Het Apanjan Project vaart inmiddels haar eigen koers, OFFER heeft de volledige fondsenwerving op zich genomen en dat gaat allemaal uitstekend – Apanjan is immers lokaal een begrip, zelfs een gerenommeerd instituut, geworden. Stichting The Banyan Trust draagt nog steeds bij waar het soms nodig is, zoals in 2020 tijdens de corona-crisis.

HET SANJEEVANI PROJECT, BANGLADESH
In maart 2008 verbreedde Stichting The Banyan Trust met het Sanjeevani Centrum haar horizon naar Bangladesh. In de hoofdstad Dhaka bood het levendige dagcentrum gespecialiseerde hulp aan kansloze, gehandicapte kinderen in een straatarme sloppen-gemeenschap. Sinds 2014 is Sanjeevani ondergebracht bij de Nederlandse stichting Niketan, die het management van het Sanjeevani project samen met partner DRRA op zich hebben genomen. Het dagcentrum werd omgedoopt tot Amar Joti; een noodzakelijke administratieve manoeuvre om het project onder nieuw bestuur opnieuw te kunnen registreren bij de autoriteiten in Bangladesh. Het project is inmiddels ingebed in een netwerk van lokale projecten voor gehandicapten en er vindt qua expertise veel uitwisseling plaats. De fondsenwerving is geheel in handen van Stichting Niketan met haar partners en Stichting The Banyan Trust draagt bij binnen haar mogelijkheden.

DE RIJST-BANK
Onverwachts begonnen in 2009 de voedselprijzen in Bangladesh ineens pijlsnel te stijgen, met name de prijs van rijst. De sloppengemeenschap rondom Sanjeevani werd bijzonder hard getroffen door deze hoge inflatie. Mensen kregen steeds meer moeite met rondkomen en binnen Sanjeevani werd opgemerkt dat voor veel kinderen de dagelijkse lunch hun enige maaltijd van de dag was, terwijl bij hen thuis de familie hun maaltijden vaak hele dagen oversloeg. De kinderen waren duidelijk aangeslagen door de moeilijke thuissituatie en het project besloot dan ook om er wat aan te doen. Zo kwam er een “rijstbank”: een systeem van gesubsidieerde rijst, bepaald door gezinsgrootte en dagelijks gedistribueerd vanuit een pop-up stalletje in de buurt. Gratis rijst uitdelen was geen optie, want dat zou binnen de buurt ongetwijfeld scheve ogen veroorzaken.
In Nederland en Engeland werd een speciale fondsenwerving gehouden onder alle donateurs die gul bijdroegen. Dankzij de rijstbank konden de families in deze moeilijke periode het hoofd boven water houden, eten en de huur betalen.

ROHINGYA VLUCHTELINGENHULP, BANGLADESH
In 2018 heeft Stichting The Banyan Trust gehoor gegeven aan een roep om hulp voor kinderen met beperkingen en/of trauma’s in de Rohingya vluchtelingenkampen. Onze stichting heeft een team van professionals in de gehandicaptenzorg de mogelijkheid gegeven tot uitvoering van een bescheiden doch ambitieus pioniersproject binnen de kampen: het trainen van reeds aanwezig lokaal zorgpersoneel, het verzamelen van zoveel mogelijk medische data en informatie met betrekking tot handicap en trauma onder de kinderen, de behandeling en evaluatie van een grote groep kinderen en tenslotte de begeleiding van hun ouders.
Het initiatief is inmiddels afgerond, met als resultaat dat de huidig toegestane hulpprogramma’s, verrijkt met de juiste kennis, nu rekening kunnen houden met de behoeften van kinderen met lichamelijke beperkingen en verstandelijke problemen. De data zijn gepubliceerd in de medische vakliteratuur en hebben de basis gevormd voor een belangrijk handboek voor het vakkundig en efficiënt opzetten van een zorginfrastructuur voor gehandicapte babies, kinderen en jongeren in een problematische leefomgeving zoals in een vluchtelingengemeenschap. (Link: Training Manual for the Establishment of Child Development and Disability Services in Bangladesh )
De corona-crisis staat een vervolgfase van dit project voorlopig in de weg, maar wij zullen er zeer zeker voor ijveren dat deze groep kinderen die het zo vreselijk moeilijk heeft niet zal worden vergeten.

CORONA-NOODHULP AMAR JOTI/SANJEEVANI, BANGLADESH
In 2020 werden we plotseling geconfronteerd met de corona-crisis. Een lockdown in Bangladesh betekende acute armoede en honger voor de kinderen en hun families binnen het Dhaka dagcentrum. Stichting Niketan verspilde geen tijd en kwam met het idee voor een noodfonds, Stichting The Banyan Trust ging meteen akkoord, Stichting de Wilde Ganzen verdubbelden zonder aarzeling het hele bedrag en zo hadden de families weer voedsel, waren zij in staat om de huur te betalen en konden vervolgens ook giften aanvragen om inkomst-genererende activiteiten te ontplooien, zoals naaimachines, wat vee of een eigen riksja.

CORONA-NOODHULP KISHOREGANJ EN MIRPUR, BANGLADESH
In het afgelopen jaar is Stichting The Banyan Trust ook bijgesprongen met een hulpprogramma voor een groep van driehonderd kinderen met beperkingen, opgezet en uitgevoerd door de Bangladesh Protibondhi Foundation (BPF); honderdvijftig kinderen in plattelandsdorpen in het Kishoreganj District en de andere honderdvijftig kinderen uit achterstandsbuurten in Mirpur, een groot wijkdeel van Dhaka. BPF heeft z.g. “community bubbles” gecreëerd van maximaal zeven kinderen plus een docent speciaal onderwijs. Ouders waren zo vriendelijk om hun bescheiden woonruimte daarvoor beschikbaar te stellen. Voor de kinderen betekende het dat zij het speciaal onderwijs konden blijven volgen; ook kregen ze voedselhulp in de vorm van pakketten, met daarin tevens enkele items voor het hele gezin. Misschien niet getroffen door het virus zelf, maar in economisch opzicht heeft iedereen, met name het arme deel van de bevolking, bijzonder harde klappen gehad in Bangladesh. Geen werk, geen inkomen, geen voedsel. Nog altijd is het leven ontregeld.
Voor deze driehonderd kinderen heeft Stichting The Banyan Trust een donatie gedaan; het is een druppel op een gloeiende plaat, echter voor deze groep betekent het een wereld van verschil!

Voor een korte Powerpoint-presentatie van deze activiteiten klikt u hier.